עצבע - בית מלאכה לעץ

דוד לסקר מנגר רהיטים, חפצי נוי וצעצועים מיוחדים מעץ מלא והכל בעבודת יד.

הלוגו שעצבנו לו, כמו גם שמו של העסק, מבקש לשדר את טביעת העצבע האישית והייחודית שלו.

אצבע2
אצבע2
אצבע1
אצבע1