top of page

עצבע - בית מלאכה לעץ

דוד לסקר מנגר רהיטים, חפצי נוי וצעצועים מיוחדים מעץ מלא והכל בעבודת יד.

הלוגו שעצבנו לו, כמו גם שמו של העסק, מבקש לשדר את טביעת העצבע האישית והייחודית שלו.

bottom of page