top of page

עצבע - בית מלאכה לעץ

דוד לסקר מנגר רהיטים, חפצי נוי וצעצועים מיוחדים מעץ מלא והכל בעבודת יד.

הלוגו שעצבנו לו, כמו גם שמו של העסק, מבקש לשדר את טביעת העצבע האישית והייחודית שלו.

אצבע2
אצבע2
press to zoom
אצבע1
אצבע1
press to zoom
bottom of page