top of page

כנס הגבורות של משפחת בייגל

שמונים שנה אחרי שעלו ארצה, קיימו בני משפחת בייגל כנס משפחתי לציון המאורע.

מחמישה ילדים עזובים, פליטים שברחו מגרמניה הנאצית, הם הפכו למשפחה בת מאות אנשים שחובקת כבר חמישה דורות בארץ. לכבוד הכנס הם ביקשן להפיק לוגו מיוחד שיבטא את האירוע

bottom of page