top of page

חוברת מידע לתושב - מועצה מקומית קצרין

חוברת המסכמת את פעילותה של המועצה המקומית קצרין בתחומי עשייה שונים לאורך שנת 2016. לטובת כלל תושבי העיר, שחלקם עולים חדשים, נכתבה החוברת הארבע שפות: עברית, אנגלית, רוסית וספרדית

bottom of page