top of page

מתוק בלב

"מתוק בלב" היא קונדיטוריה חברתית המופעלת על ידי חניכי פנימיית "מרכז הילדים אמונה" בעפולה.הקונדיטוריה הוקמה כמיזם חברתי - עסקי ומסייעת בהכשרת החניכים לעבודה באיכות ובסטנדרטים גבוהים.

bottom of page