top of page

קטלוג לימודים למכללת אוהלו

מכללת אוהלו בקצרין היא מכללה לחינוך וספורט המציעה גם מגוון מסלולים ללימודי חוץ ברמה אקדמית.

המכללה ביקשה להפיק מיידעון שיפרט את מגוון המסלולים המוצעים תוך שימת דגש על שני המרכיבים הייחודיים שלה - חדשנות טכנולוגית וחיבור לנופי הגולן.

יש כאן טעימה מתוך החוברת שהכילה 54 עמודים

bottom of page