top of page

טבע תראפיה

טבע תראפיה היא עמותה הפועלת בקרב בני נוער בסיכון ופועלת למען שיקומם על ידי סדנאות שטח, הישרדות והעצמה אישית.

הלוגו שעיצבנו עבורם מבקש להעביר את המסר כי מטרת העמותה היא לתת לאותם נערים ונערות כנפיים

bottom of page