2017-A3B.jpg

כל הטיפים שלי

לקמפיין מימון המון מוצלח.

הוצאתי לאור ארבעה ספרים. שלושה מהם בעזרת קמפיין מימון המון. הקמפיין הראשון נכשל כישלון חרוץ. השניים האחרים הצליחו. אפילו הצליחו מאוד.

אז עכשיו אני פורשת בפניכם את כל הטיפים והעצות והרעיונות שלי איך לעשות קמפיין מוצלח ואפילו להינות מזה.

> למה מתכוונים כשאומרים "לבנות קהילה"?

> איך בונים תמהיל תשורות נכון?

> חייבים סרטון? ואיך עושים אותו?

> איך מתכוננים לקמפיין?

> מה האורך הנכון לקמפיין שלי?

> איך מביאים תומכים?

> ולמי, בכלל, זה טוב?

ביום רביעי, 13.1, בשעה 20:30

בזום אצלכם בסלון (או בכל מקום אחר שבא לכם).

 

עלות ההרצאה: 40 ש"ח.

התשלום בביט או בכרטיס אשראי.

התשלום כולל קבלת גישה להקלטת ההרצאה למשך שבועיים.

אני רוצה להיות שם! רשמי אותי:

Thanks for submitting!