top of page
ברוכים הבאים
לאתר של סטודיו געש

האתר פתוח למבקרים ואתם מוזמנים לשוטט בו בחופשיות ולהתרשם מהעבודות ומהגישה העיצובית

כריכה 2 קטןBB
ספלים אלוניצן הדמיה
מפרגנות 1
כריכה אוג
כריכת מעמול
כריכת ספר 1 קטן
פלייר 2
הצעת דיסק פנים
חוברת 2016 2
הצעת לוגו 3
עיצוב כריכה - להתחיל לרוץ
תמר
הדמיה 3
כרטיס תמר
כרטיס מיכאל
כרטיס גמלא
אריזה גמלא1
הדמיה שווים
אליחי
עיצוב כריכה - מארבע יוצאת אחת
אריזה מתוק בלב 1
גלויות  קטן2
שיבה תוית על בקבוק קטן
טבע תראפיה
ליאור
מדבקות הדמייה
פולדר פנים
הדמיה 1
אצבע1
טבע תראפיה
ליאור
הדמיה רול אפ
אוהלו חוברת 6
shovar eliraz
סינגל
אשי
מדרשה
פלייר קיץ מואז
דורית
חוברת1
דוד נתן פלייר
savta_book1
savta_book2
bottom of page