top of page

קטלוג למזקקת גולני

קטלוג אלכוהול 1.jpg

מזקקת גולני מייצרת מגוון תזקיקים ומשקאות אלכוהולים המשווקים בכל העולם.
בקטלוג שלהם ביקשנו להדגיש את החומרים מהם עשוי כל תזקיק ולהראות את הקשר והזיקה לנופי הגולן המקומיים.

bottom of page