top of page

אליחי - מורה דרך

אליחי, אחי הצעיר, היה מדריך טיולים ומורה דרך, מדריך גלישה וטיפוס מצוקים. הוא אהב את הטבע ועוד יותר אהב אנשים.

בקיץ 2016 נהרג אליחי בנפילה ממצוק בית אריה - אתר טיפוס שכל כך אהב.

אליחי כבר לא איתנו אבל המיתוג שעשיתי לו מעורר אצלי זכרונות גם כואבים וגם נעימים.

bottom of page