top of page

לחיות באור

חוברת 1.jpg

הדסה בן טולילה מעבירה סדנאות, הרצאות ותהליכי אימון למציאת אושר ושמחה בחיי היומיום. התוך ניסיון חייה, היא מנסה ללמד נשים אחרות איך למצוא נקודות של אור גם בתוך זמנים חשוכים.

הלוגו מבקש לבטא ערכים של חיים, תנועה, שמחה וחופש. חוברת הליווי ל"אתגר שבעת העקרונות" שהדסה בנתה, מבוססת על קלפים שהדסה איירה בעצמה.

bottom of page