top of page

סטודיו גמלא

סטודיו גמלא, בבעלות הקרמיקאית איריס זוננפלד, מייצר כלי קרמיקה ייחודיים ומרהיבים בעבודת יד. הסטודיו ממוקם בצפון רמת הגולן והעבודות מושפעות מהנופים בסביבה. המיתוג שעשינו לסטודיו מבקש להעביר את האויירה הגולנית, הקשר לטבע ולהיסטוריה של המקום והאיכות היוקרתית של העבודות.

bottom of page